top of page
Cito-toets groep 4 wix.jpg

CITO-TOETS GROEP 4 HEET U VAN HARTE WELKOM

Professioneel/professionele Onderwijsadviseur

Home: Welkom

CITO-TOETS GROEP 4

Leerlingen van groep 4 doen twee keer per jaar een Cito-toets. In januari is de eerste Cito-toets, de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en is de zogenaamde E4-toets. Wat is nu nuttig om als ouder of opvoeder te weten over deze toets. Via dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen van groep 4. Zodoende bent u straks volledig op de hoogte. 


Welke toetsen 

Om direct met de deur in huis te vallen zijn het deze Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De kinderen worden bevraagd over alle onderdelen die aan bod is gekomen. Onder meer: rekenen met getallen tot en met 1, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Wat spelling betreft gaat het om het goed kunnen schrijven van woorden met categorieën of werkwoorden. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die leerlingen in deze groep moeten begrijpen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop leerlingen teksten tot zich nemen. Ieder van deze vakken komen tijdens de lessen in groep 4 aan de beurt en moeten worden beheerst. 


Belang van de toetsen 

Om welke reden neemt de basisschool deze toetsen bij leerlingen af? Wat is er zo belangrijk aan de scores van leerlingen? De school vindt het belangrijk om de doorgaande lijn van kinderen in beeld te brengen. Door ieder jaar twee keer een Cito-toets te doen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten van groep 4 kunnen zo zien of individuen of groepen genoeg en naar verwachting vooruit gaan. Is dat niet het geval, kan een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen. Daarbij zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom na het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs. Scores van de Cito’s zijn daarbij leidend. 


Home: Tekst

OEFENEN

Het is zeker zo dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. De inhoud komt dan ook terug in de les. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf op school worden voorbereid op de toetsen. Helaas is dit niet helemaal het geval, want de Cito M4 en E4 verschillen van de normale toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de manier van vragen stellen is anders dan kinderen gewend zijn. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen thuis voor te bereiden. Om dat goed te doen heb je professionele oefenboeken nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om leerlingen uitgebreid voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 4. 


Cito thuis oefenen 

Educazione Publishers heeft maar liefst drie boeken ontworpen voor groep 4. In deel één worden leerlingen goed voorbereid op de M4-Cito, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van beide boeken. Met ruim 33 oefeningen per deel bieden deze oefenboeken volop oefenmateriaal om de Cito-toetsen van groep 4 met uw kind te oefenen. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alles ruimschoots aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door ouders en opvoeders vaak ingezet om hun kinderen in groep 4 te helpen voorbereiden op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek te bestellen. Bezoek voor meer informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.


Slot, conclusie 

Als je kind in groep 4 zit worden er twee toetsen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op rekenen en taal en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn van leerlingen laten zien. De leerkrachten gebruiken deze uitslagen om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Omdat deze scores van belang zijn kiezen veel ouders en opvoeders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de toetsen. De oefenboeken van educatieve uitgeverij Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In de boeken komen alle onderdelen en vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed getraind in alle onderdelen van het 4e jaar op de basisschool. 

Home: Tekst

CONTACT

Hoofdweg 12
5571 PG Amsterdam

Tel.: +31 (0) 456 573442

Bedankt voor de inzending!

Home: Contact
bottom of page